Liqui Moly ZENTRALHYDRAULIKÖL

Stan magazynowy
ograniczony zasób magazynowy
Kategoria
Olej hydrauliczny i kompresorowy
Lepkość
Obszary zastosowania
Autobus, Ciężarówka, Maszyny leśne, Samochody dostawcze, Samochód osobowy, Traktor
Charakterystyka
W pełni syntetyczny
Bezpłatna wysyłka
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT
1 Litr Puszka
zł 69  na litr
Minimalny zakup: 1
zł 69
20 Litr Kanister
zł 51  na litr
Minimalny zakup: 1
zł 1.023

Syntetyczny olej hydrauliczny stworzony według najsurowszych wymogów. LIQUI MOLY poleca ten produkt do pojazdów i agregatów z następującymi specyfikacjami lub oryginalnymi częściami zamiennymi-nr: MAN M 3289, MB 345.0, ZF-TE-ML 02K, Ford WSS-M2C 204-A, CHF 11S, lub jako alternatywa do oryginalnych części zamiennych-nr: VW TL 52146 (G002 000 / G004 000), BMW 81 22 9 407 758, Opel 1940 766. Posiada doskonałą charakterystykę temperaturowąi chronią olej przed przedwczesnym starzeniem. Doskonale chroni przed zużyciem i tarciem. Odporny na bardzo niskie temperatury. Zawiera więcej składników chroniących przed korozją.

 

Zastosowanie:

 

Do systemów hydraulicznych pojazdów różnych producentów, np. automatycznego układu poziomowania pojazdu, hydropneumatycznego zawieszenia, systemach wspomagania układu kierowniczego, tłumikach, etc.

Należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu i agregatu.

 

Specyfikacje:

 

Hydraulika; MAN 3289

 

LIQUI MOLY poleca ten produkt do pojazdów z następującymi specyfikacjami: BMW 81229407 758 ; Ford WSS-M2C204-A ; MB 345.0 ; Opel 1940 766 ; PENTOSIN CHF 11S ; VW TL 52146 (G002 000 / G004000) ; ZF TE-ML 02K

 

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07: GHS08:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

EUH208: Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P301+P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P331: NIE wywoływać wymiotów.
P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...

x
Wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
OK