Skontaktuj się z nami
61 641 73 64
(opłata za połączenie wg. taryfy operatora)

TBOS

Stan magazynowy
dostępny
Kategoria
Środki pielegnujące
Lepkość
Obszary zastosowania
Oldtimer
Charakterystyka
Wysyłka gratis*
75 Mililitr Puszka
zł 880  na litr
Minimalny zakup: 1
zł 66

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H319: Działa drażniąco na oczy.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P235: Przechowywać w chłodnym miejscu.
P410: Chronić przed światłem słonecznym.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...

*Podana cena dotyczy jednej opony i zawiera podatek VAT
Wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
OK