Caramba Caramba Schmieröl MOS2

Stan magazynowy
dostępny
Kategoria
Wyposażenie warsztatów
Lepkość
Obszary zastosowania
Charakterystyka
Bezpłatna wysyłka
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT
300 Mililitr Spray
zł 144  na litr
Minimalny zakup: 1
zł 43
Olej smarujący MoS2 - Odrdzewiacz, olej smarujący i penetrujący

Odrdzewiacz, olej smarujący i penetrujący

Olej wielofunkcyjny do pokrywania rdzy, smarowania i pielęgnacji połączeń gwinotwanych i przegubowych. Dzięki dobrym właściwościom penetrującym w mgnieniu oka pokrywane są skorodowane połączenia gwintowane, wypierana jest wilgoć, występuje ochrona przed korozją, a suche części są optymalnie posmarowane. Udział tworzywa stałego dba o właściwości poślizgowe, odgłosy piszczenia i trzeszczenia zostają usunięte, chroni przed zużyciem i jest odporny na działanie wysokiego ciśnienia i temperaturę do 300°C.

  • Rozpuszcza rdzę i smaruje
  • Jest odporny na działanie wysokiego ciśnienia i temperaturę do 300°C
  • Przeznaczony do połączeń gwinotwanych i połączeń przegubów

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...

x
Wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
OK